اغنية " سكونضال" الشاب+كلمات الاغنية بالعربية و الانجليزية و الفرنسية

اغنية " سكونضال" الشاب+كلمات الاغنية بالعربية و الانجليزية و الفرنسية

 K O أغنية سكونضال - الشاب

الشاب

 . أغنية سكوندال أغنية المغني شاب . نشرت بتاريخ 3 يناير 2020

 : كلمات أغنية سكوندال بالعربية

تفاؤلك ݣمطو فكاشا د النمر سير جبد الصبر تيقني هو للي غا تحتاج ولا بقا معفر منقز سطر انا غا داوي ماشي ديپاناج و أصلا ريي... ممسوح بالݣومة مضروب بموس فيه الثومة و ايلا جاك الخرا حشومة لاش قابل تعيش فيه.. من حقك تكون دمدومة كا تمش فعظم الحكومة و اللحم كامل و الݣرمومة را فديك الجيه... وا بغيه ولا كرهيه أنا صحة نشطح عليه.. مللي حاكمينا هادو مانشدوش للي زادو واخا نكونو ݣروج نطنزو عليهم و مالو بهيبتهم و والو صغار فعينينا بجوج شدوني عليهم لا ندير سكونضال أ ما ما... و الناس باقا مضروبة بفردي خاوي مرعوبة من كلمة ولا جوج را الحجرة ديجا معضوضة و المساحة محدودة داكشي لاش طحنا فالروج شدوني عليهم لا ندير سكونضال أ ما ما... وا شدوني عليهم لا ندير سكونضال أ ما ماااا. و صبرك صرفو غي بالحيلة، الايام طويلة تحتاجو فشي موقف حمار. لا تمرض الليلة، تجي الموت پـيلا و تجيك الاسعاف روطار. و أصلا ريي... مركول برجل الشاف مزروط و جامعاه لاراف و ايلا جاك المخزن ظراف سير اللايلݣيك ليه غاتدور... غايشور غاتهور... غاينور غاتعبر... غايفور بلا مانعمم فيه و فيه و بغيه ولا كرهيه تانا را كانصرف عليه... مللي حاكمينا هادو مانشدوش للي زادو واخا نكونو ݣروج نطنزو عليهم و مالو بهيبتهم و والو صغار فعينينا بجوج شدوني عليهم لا ندير سكونضال أ ما ما... و الناس باقا مضروبة بفردي خاوي مرعوبة من كلمة ولا جوج را الحجرة ديجا معضوضة و المساحة محدودة داكشي لاش طحنا فالروج شدوني عليهم لا ندير سكونضال أ ما ما... وا شدوني عليهم لا ندير سكونضال أ ما ماااا.

 : كلمات أغنية سكوندال بالانجليزية

Wrap your optimism in a tiger's blanket a common pattern in moroccan traditional blankets
Take out your patience
Trust me, that's what you'll need 
Otherwise, stay haughty
Unable to read between the lines that's how I understood it, might have a different meaning
I'm just giving an advice, I won't help

Anyway my opinion :....
Is erased/deleted.. by an eraser
Stabbed by a knife rubbed with garlic ** a vicious technique that Prevents the normal coagulation of blood, which hinders the scarring of The flesh wound**
If you're ashamed/disgusted by shit
Why are you living in it?
You have every right to be brainless
Sucking on the government's bones
And the whole meat is elsewhere
Like it or hate it
I'm dancing on it anyway

Since we're governed by these people
We can't reach the ones the advanced countries
Even if we were El guerrouj a world renowned athlete
We make fun of them so what?
All their charisma is nothing
We see them as small people in both of our eyes
Stop me or I'll end up doing a scandal a ma ma

People are still intimidated, scared of a word or two
The battery is already bitten, and the surface is determined I have no clue why we used to bite batteries when they're out as kids 
That's why we ended up in the red
Stop me or I'll end up doing a scandal a ma ma
Stop me or I'll end up doing a scandal a ma ma

Spend your patience wisely, the days are long, you will need it in a tricky situation
You might get sick tonight, and death will visit you as the ambulance comes way too late 

Anyway my opinion : ...
Was kicked by the chief
Beaten and taken by the police
If you think the government got nicer
May you end up meeting it
You'll bribe him..he won't hurt you
You'll be even more generous..he'll be happyy
You'll express yourself... he'll go furious
I'm not generalizing 
Like it or hate it
I'm also paying it a reference to taxes I suppose

Since we're governed by these people
We can't reach the ones the advanced countries
Even if we were El guerrouj a world renowned athlete
We make fun of them so what?
All their charisma is nothing
We see them as small people in both of our eyes
Stop me or I'll end up doing a scandal a ma ma

People are still intimidated, scared of a word or two
The battery is already bitten, and the surface is determined I have no clue why we used to bite batteries when they're out as kids 
That's why we ended up in the red
Stop me or I'll end up doing a scandal a ma ma
Stop me or I'll end up doing a scandal a ma ma

Param parapa...

 Stop me or I'll end up doing a scandal a ma ma

I don't have a violin so I'll mimic the sound
Tarayray tarayray tararé 

 : كلمات أغنية سكوندال بالفرنسية

Mets ton espoir dans un drap de tigre
Vas puiser dans la  patience
Crois moi c'est ce dont tu auras  besoin
Ou bien reste tenace... 
Sautant la ligne
Je ne fais que parler, je ne suis pas ton dépannage. 
Et d'ailleurs mon point de vue... 
Serait estompé 
Serait attaqué 
Et si le mot " merde" te dérange 
Pourquoi accepte tu de vivre dedans
Tu as le droit d'être un dupe 
Suçant des debris d'os jetés par le gouvernement 
Alors que la viande et la vraie richesse 
 Se trouvent dans l'autre côté... 
Tu kiff ou tu kiff pas 
Je vais danser sur nos malheurs
Puisque on est gouverné par ceux-ci
On ne peut rattraper ceux qui sont partis en avant (les pays développés) 
Bien qu'on soit hicham lguerrouge
On a le droit de les taquiner 
Avec leur charisme illusoire
Ils ne valent rien devant nos yeux
Arrêtez moi sinon je ferai un scandal ah mama
Les gens sont encore choqués comme s'ils sont tirés par un pistolet vide
Ils ont toujours peur de s'exprimer sans dire un mot
Notre batterie est déjà consomée et l'espace est vraiment limité 
C'est pourquoi on est stopé par le feu rouge
Arrêtez moi sinon je ferai un scandale ah mama

Arrêtez moi sinon je ferai un scandale
 Gère ta patience d'une façon intelligente, la vie est longue peut etre tu en auras besoin dans une situation oùbtu seras trompé tel qu'un âne 
Peut-être tu tomberas malade ce soir, la mort t'attrapera mais l'ambulance ne viendras pas à l'heure
Et d'ailleurs mon point de vue... 
Frappé  d'un coup de pied venant du chef
Frappé violement par les forces auxiliaires 
Et si tu crois qu'ils sont devenus gentils 
Que dieu t'emmènera chez eux
Tu payes l'argent... Ils vont s'arrêter 
Tu payes autant.. Tu seras récompensé 
Tu exprime ton point de vue... Il s'exaspere contre toi
Sans généraliser, ils ne sont pas tous ainsi
Tu kiff ou tu kiff pas
Moi aussi je paye

Puisque on est gouverné par ceux-ci
On ne peut rattraper ceux qui sont partis en avant (les pays développés) 
Bien qu'on soit hicham lguerrouge
On a le droit de les taquiner 
Avec leur charisme illusoire
Ils ne valent rien devant nos yeux
Arrêtez moi sinon je ferai un scandal ah mama


Les gens sont encore choqués comme s'ils sont tirés par un pistolet vide
Ils ont toujours peur de s'exprimer sans dire un mot
Notre batterie est déjà consomée et l'espace est vraiment limité 
C'est pourquoi on est stopé par le feu rouge
Arrêtez moi sinon je ferai un scandale ah mama
Arrêtez moi sinon je ferai un scandale ah mama

Comments

You are welcome to share your ideas with us in comments !

Archive

Contact Form

Send